bridge-918677_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

friends-3614311_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

countryside-1149680_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

swing-918942_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

planks-613020_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

girl-1822702_1920

psychologia psychoonkologia psychoterapia

„Wierz w siebie i we wszystko, czym jesteś. Wiedz, że jest w Tobie coś potężniejszego niż jakakolwiek przeszkoda.”

Christian D. Larson

Psychoonkologia jest stosunkowo młodą multidyscyplinarną dziedziną medycyny, która kładzie nacisk na silny związek psychiki człowieka z jego stanem fizycznym. Obejmuje takie sfery jak onkologia, epidemiologia nowotworów, opieka paliatywna, psychiatria i oczywiście psychologia oraz wiele innych.

Psychoonkologia porusza kwestie reakcji psychologicznych pacjentów na chorobę nowotworową oraz ich potrzeb na każdym etapie chorowania, ale także zmiany w funkcjonowaniu najbliższego otoczenia osoby chorej, oraz kwestię wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na proces choroby.

Niezależnie od rokowania, choroba nowotworowa wymaga przystosowania się fizycznego jak i psychicznego, jest przyczyną lęku, stresu, a nawet depresji (u ponad 1/3 pacjentów) i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie osoby wśród rodziny, znajomych i współpracowników.

Jak się nie poddać? Jak pomóc sobie lub bliskiej mi osobie? Jak wesprzeć i co powiedzieć komuś, kto zmaga się z chorobą nowotworową? Takie i inne pytania zadają sobie wszyscy, których diagnoza (własna lub kogoś bliskiego) przewróciła życie do góry nogami. Dla wielu myśl o tej chorobie wywołuje przerażenie i obawę oraz może prowadzić do poczucia bezradności i beznadziei. Korzyści jakie oferuje psychoonkologia to między innymi poprawa jakości życia dzięki wydobyciu i korzystaniu z własnych wewnętrznych zasobów – bez odpowiedniego wsparcia, pacjenci są pozostawieni sami sobie ze złożonymi pytaniami, które nierzadko dotyczą śmierci, sensu życia, zmagania się z fizycznym i psychicznym cierpieniem. Praca z psychoonkologiem daje poczucie pewności i bezpieczeństwa, chory nie czuje się osamotniony, a jego problemy mają nadane wyjątkowe i niepowtarzalne znaczenie.

Psychoonkologia dzięki swojej różnorodności oferuje skuteczne narzędzia w zmaganiu się z chorobą nowotworową, która jest chorobą ciała, duszy i umysłu.

© Copyright - uszczypnięci.pl